tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Uczelnia Bez Barier

W latach 2020- 2023 uczelnia realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze – Uczelnia bez barier”, którego głównym celem jest osiągnięcie znacznego wzrostu dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych i podniesienie świadomości kadry pracowniczej w zakresie kształcenia osób niepełnosprawnych, likwidację barier i poprawę dostępu do kształcenia na poziomie wyższym.


Udogodnienia w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowanych do potrzeb studentów z niepełnosprawnością (z funduszy projektu „Uczelnia bez barier”)
 

- Zakupiono dwa kioski internetowe przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością do dwóch budynków dydaktycznych tj. na Wydział Nauk Medycznych i Technicznych oraz na Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych. Kioski posiadają oprogramowanie przeznaczone dla ON m.in. powiększanie tekstu, udźwiękowienie systemu operacyjnego, regulowaną elektrycznie wysokość monitora, dotykowy ekran, pętle indukcyjne do wzmocnienia dźwięku aparatu słuchowego, głośniki i klawiaturę ze znakami brajla

- Utworzono dwa pokoje wyciszeń i relaksu dla studentów z niepełnosprawnością - jeden w budynku WNHiS drugi w WNMiT

- Powołano dwóch koordynatorów wydziałowych ds. osób z niepełnosprawnością (po jednym z każdego wydziału.

- Zakupiono  przydrzwiowe tabliczki w alfabecie braila do wszystkich budynków KANS

- Zakupiono plany tyflograficzne budynków KANS

- Zakupiono pojazd elektryczny typu „melex” przeznaczony do przewożenia osób z niepełnosprawnością

- Zakupiono 4 pakiety oprogramowania powiększającego i udźwiękawiającego, przystosowujące system operacyjny do potrzeb ON - do czterech laboratoriów komputerowych znajdujących się na terenie KANS

- Zamówiono 3 stacje robocze z systemem operacyjnym Windows i pakietem biurowym z monitorem "27 do Biblioteki KANS;

- Zakupiono 3 monitory brajlowskie dwudziestoznakowe; - zakupiono 3 specjalistyczne klawiatury do Biblioteki KANS;

- Zakupiono 3 klawiatury QUERTY USB z przezroczystymi naklejkami brajlowskimi, -zakupiono 3 powiększone myszy komputerowe;

- Zakupiono 3 programy powiększające obraz na ekranie monitora, udźwiękawiające system operacyjny i zainstalowane aplikacje, a także wyposażające komputery w brajla.

- Zakupiono 3 kamery internetowe z mikrofonem;

- Zakupiono 3 słuchawki ergonomiczne;

- Zakupiono drukarkę brajlowską;

- Zakupiono specjalistyczną mysz obsługiwaną ustami

- Dokonano zakupu pięciu przenośnych pętli indukcyjnych na szyję oraz trzech przenośnych systemów pętli indukcyjnych do zastosowań wielkopowierzchniowych. (umieszczone w dwóch salach wykładowych oraz na Auli KANS

- Zakupiono licencję do multimedialnej biblioteki cyfrowej- Przedmiotem zamówienia był zakup usługi sieciowego dostępu do pełnotekstowej bazy danych dla studentów i pracowników (ok. 800 osób) Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze obejmującej swoim zakresem informacje z dziedziny: - pielęgniarstwa, fizjoterapii, dietetyki, wychowania fizycznego, edukacji techniczno-informatycznej; - filologii angielskiej, filologii germańskiej, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, pedagogiki. Dla zarejestrowanych użytkowników biblioteka oferuje 309 audiobooków, 243 wideokursy oraz 6332 ebooki.

Ponadto zostały przeprowadzone szkolenie z tematyki :

- Komunikacja i savoir vivre z osobą niepełnosprawną

- Wspieranie i praca ze studentem w kryzysie psychicznym

- Kontakt ze studentem ze spektrum autyzmu

- Status asystenta dydaktycznego dla osoby ON na uczelni

KANS wyposażona jest również w niżej wymienione urządzenia techniczne wspomagające użytkowników z niepełnosprawnościami:

1. Wśród wyposażenia obu wydziałów znajdują się specjalistyczne fotele (dla osób z uszkodzeniami kręgosłupa) oraz biurka elektryczne z regulowaną wysokością. Ponadto oba wydziały są zaopatrzone w biurka dla osób na wózkach inwalidzkich.

2.  Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych dysponuje także urządzeniami wspomagającymi zdolność słyszenia : Wzmacniacz Pętli Indukcyjnej LOGIBIT G2 oraz zestawami stereofonicznymi FM OTICON AMIGO T20/2 x R2.

3. Studenci z niepełnosprawnością mają również możliwość skorzystania z Lupy elektronicznej Ruby XL a także Folii powiększające w rozmiarze A4.

4. Uczelnia dysponuje również aparaturą w postaci wzmacniaczy pętli indukcyjnych oraz indywidualnych zestawów FM umożliwiających dokładny odbiór prelekcji w salach wykładowych oraz indywidualny odbiór dźwięków z otoczenia przez osoby z ubytkami słuchu. Znajdują się one na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych, na Wydziale Nauk Przyrodniczo-Technicznych oraz w Auli (budynek Rektoratu).

5. Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością mają również możliwość wypożyczenia Dyktafonów Olympus WS-321M, które wspomagają proces kształcenia.

6. Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych wyposażona jest w znajdujące się na wydziałach krzesła ewakuacyjne  oraz nosze płachtwowe – sprzęt przystosowany do transportu osób z niepełnosprawnością. W przypadkach zagrożenia życia i zdrowia, zarówno krzesła, jak i nosze wspomagają ewakuację w dół schodów.

Dostępność budynków dla osób z niepełnosprawnością:

1. KANS posiada trzy windy osobowe, które umożliwiają swobodne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością na terenie kampusu. Windy znajdują się w budynkach Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej, Domu Studenta, Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych.

2. W budynku Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych znajduje się schodołaz. Ponadto budynek wyposażony jest w oznakowania dla osób niewidomych i słabowidzących (tzw. ścieżka dla niewidomych).

3. Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – wyposażone w uchwyty i umożliwiające poruszanie się na wózkach inwalidzkich – znajdują się w Bibliotece i Centrum Informacji Naukowej, na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych, na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz w budynku Rektoratu. Ponadto uczelnia dysponuje specjalnymi nakładkami podwyższającymi na toaletę, które ułatwiają korzystanie z łazienki osobom o obniżonej sprawności fizycznej.

4. Wybudowane ze środków unijnych nowa sala gimnastyczna oraz kryta pływalnia, mają rozbudowane zaplecze rehabilitacyjne. Ponadto rozwiązania architektoniczne oraz wyposażenie Krytej Pływalni, umożliwiają dostęp i korzystanie z budynku przez osoby z niepełnosprawnością.. Ciągi komunikacyjne oraz stolarka drzwiowa umożliwia przejazd wózkom inwalidzkim. Kryta pływalnia dysponuje również ogólnodostępnym WC dla osób z niepełnosprawnością oraz szatnią z zespołem sanitarnym dla ośmiu osób. Jest wyposażona również w podnośnik basenowy z ręcznym napędem obsługiwany przez ratowników wodnych, który umożliwia opuszczenie i podniesienie użytkownika z niecki basenu.

5. W Bibliotece i Centrum Informacji Naukowej uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnością odległości między regałami w czytelni pozwalają na swobodny dostęp do półek z książkami.

WIĘCEJ INFORMACJI!